Polityka prywatności & cookies
Polityka prywatności Sklepu internetowego www.suplemaximus.pl

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów oferowanych przez sklep www.suplemaximus.pl i jest skierowana do klientów tego sklepu. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem Maximus u.Pod Blankami 25 85-034 Bydgoszcz  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@suplemaximus.pl

 

Dane zbierane przez sklep internetowy 

1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.

2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP) (opcjonalnie), adres e-mail, telefon kontaktowy.

3. W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

 

Dane zbierane podczas transakcji zakupu poprzez płatności online

W celu dokonania transakcji zakupu on-line Klient podaje m.in.: typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności karty, numer CVV.

 

Dane zbierane automatycznie

1. Podczas wizyty Klienta na stronie Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki „cookies” („ciasteczka”), system „Google Analytics”.

2. Sklep Internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego.

 

Wykorzystywanie danych przez Sklep internetowy

1. Wraz z akceptacją Regulaminu Sklepu Klient wyraża zgodę, aby Sklep przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, niezbędne dla procesu realizacji umowy, celów marketingowych jak również celów określonych w Regulaminie.

2. Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informuje, że dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych spółki KIZO Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ulicy Okoniowej 6, 40-748 Katowice, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000344810, NIP: 954-26-90-520, REGON: 241430047.

3. Podane dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez sklep www.suplemaximus.pl  którego właścicielem jest  Robert Szczepański prowadzący działalność gospodarczą  pod nazwą FHU Maximus ul. Pod Blankami 25; 85-034 Bydgoszcz ) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 558 120 64 08, REGON: 091466035 adres poczty elektronicznej: sklep@suplemaximus.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 (52)322-58-88 (w Dni Robocze od godz. 11:00 do 18:00; opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).


4. Sklep informuje, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i przetwarza dane osobowe, w szczególności w celach:
- doprowadzenia do zawarcia i realizacji umów,
- dochodzenia wymagalnych roszczeń powstałych w związku z realizacją powyższych umów, 
- w celach marketingowych oraz 
- w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz odbiorców danych.

5. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Podanie danych osobowych (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail) w Sklepie Internetowym jest obowiązkowe jeśli Klient chce złożyć zamówienie.

7. Dane zbierane podczas transakcji zakupu on-line są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.

8. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności w celu realizacji zamówienia.

9. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

10. Dane Klienta są udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

 

Zmiana danych

1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

 

Usunięcie konta

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

 

Zabezpieczenie danych konta

Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.

 

Polityka plików "cookies"

1. F.H.U.Maximus  informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

2. Technika cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności: 
- tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści; 
- personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu; 
- utrzymywania sesji użytkowników; 
- uwierzytelniania osób korzystających z serwisu; 
- dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych;

3. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.